Thursday, February 24, 2011

Menghayati Pengertian Doa Wehdah

pengertiannya:

Tiada Tuhan yang disembah selain Allah
Tuhan yang Maha Esa
dan kami berserah kepadaNya
Tiada Tuhan yang disembah selainNya
kami tidak menyerah selain kepadaNya
kami mengikhlaskan tunduk kepadaNya
walaupun dibenci oleh org musyrik
Tiada Tuhan selain Allah
Tuhan kami dan Tuhan nenek moyang kami
yang terdahulu

Tiada Tuhan yang disembah selain Allah
Tuhan yang Esa,Tuhan yang Esa,Tuhan yang Esa
Dia telah menunaikan janjiNya
Dia telah memenangkan hambaNya
Dia telah memuliakan tenteraNya
dan Dia telah mengalahkan musuhNya berseorangan

Bagi Allah segala kerajaan, bagi segala pujian
Dia yang menghidupkan dan mematikan
Dia yang mematikan dan menghidupkan
sedangkan Dia Maha Hidup dan tidak mati
Dalam segala kekuasaan dan kebajikan
dan Dia Maha Berkuasa atas se
gala sesuatu
Allah Maha Besar

Doa ini merupakan suatu penyaksian dan pengagungan kita kepada kekuasaan Allah SWT. Kita meyakini dan kita mengakui akan kebesaran Allah SWT. Maka doa ini boleh dibaca pada bila-bila saja dan dalam apa jua situasi dan keadaan.

No comments: